Mazināti ierobežojumi sportā, atļauts rīkot sacensības

1591958014.png

Ar 10. jūniju Latvijā tiek atcelta ārkārtējā situācija un pakāpeniski mazināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. To nosaka 2020. gada 9. jūnijā valdībā apstiprinātais noteikumu projekts “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Ņemot vērā sasniegtos rezultātus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā un lai pasargātu sabiedrību no tās atkārtota uzliesmojuma, dažādu ierobežojumu atcelšana notiks pakāpeniski, vienlaikus stingri ievērojot spēkā esošos piesardzības pasākumus. Piesardzības pasākumi ietver prasības roku higiēnai, virsmu dezinfekcijai, koplietojamo virsmu apjoma samazināšanai, arī telpu vēdināšanai. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, publisko un saimniecisko pakalpojumu sniegšana un pasākumi būs jāplāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā jānodrošina telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.

Būtiskākās izmaiņas ar sportu saistītās norisēs no 2020. gada 10. jūnija:

 • līdz 2020.gada 31.augustam nometnēs bērnu skaits grupā – ne vairāk kā 30, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes, ja to atļauj nometnes iekārtojums un platība;
 • līdz 2020.gada 31.augustam pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais dalībnieku skaits grupā – 50;
 • sporta treniņu un sacensību laikā sporta darbinieki un sportisti var neievērot 2 metru distanci, šis nosacījums ir attiecināms arī uz amatieru sportu;
 • sporta nodarbībās treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personu, turklāt bez vecuma ierobežojuma, uz vienu cilvēku jānodrošina ne mazāk kā 4m2 platības, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu aktivitātes, ja to atļauj norises vietas kapacitāte;
 • atļauts rīkot sporta sacensībasievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus (sk. zemāk);
 • ja sporta pasākums notiek iekštelpās, kuru kopējā platība ir mazāka nekā 1000m2, skatītājiem pasākumā nav atļauts piedalīties līdz 31. jūlijam;
 • klātienē atļauti valsts pārbaudījumi, ņemot vērā jau iepriekš Veselības ministrijas izstrādātos higiēnas, drošības un distancēšanās ieteikumus.

Plašāka informācija un 9. jūnijā valdībā pieņemtais noteikumu projekts “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Tāpat ar 2020. gada 10. jūniju stājas spēkā arī īpašais “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums”, kuru Saeima steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēma 5. jūnijā. Likums izstrādāts, lai atjaunotu vispārējo tiesisko kārtību, paredzot atbilstošus piesardzības pasākumus, kas nodrošina ar sabiedrības drošības un veselības interesēm samērīgu un efektīvu valsts institūciju darbību.

Tas arī nemainīgi paredz (kā jau iepriekš ārkārtējā situācijās laikā tika nolemts), ka sporta speciālistiem un šaušanas instruktoriem, kuriem sertifikāta termiņš beidzas līdz 2020. gada 31. augustam, sertifikāta termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Likums būs spēkā tik ilgi, kamēr pastāvēs epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Valdībai vismaz reizi trīs mēnešos būs Saeimai jāsniedz ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem.

*Pulcēšanās noteikumi sporta pasākumos

Līdz 30. jūnijam publiskos pasākumos ir noteikts šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits:

 • 100 cilvēku iekštelpās;
 • 300 cilvēku ārtelpās, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2.

No 1. jūlija līdz 31. jūlijam pasākumos vienlaikus uzturas ne vairāk kā:

 • 100 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk;
 • 500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, ar nosacījumu, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj telpas platība un infrastruktūra;
 • 1000 cilvēku ārtelpās, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2.

Ja saslimstība ar Covid-19 nepieaugs, tad no 1. augusta līdz 31. augustam pasākumos tiktu pieļauts, ka iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk, vienlaikus uzturas jau 250 cilvēku (noteikumu 14. punkts).

Noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus. Prasību attiecībā uz maksimāli pieļaujamo personu skaitu nepiemēro pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī.

* Saskaņā ar noteikuma projekta "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" nodaļu II. Pulcēšanās ierobežojumi

Informāciju sagatavoja: Latvijas Sporta federāciju padome