Izlases 01.06.2020 14:37

RTU piedāvā sportistiem īpašās budžeta vietas

1591011477.jpg

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sportistiem sniedz iespēju pieteikties studijām RTU, izmantojot īpašās budžeta vietas. 2020./2021. studiju gadā konkursa kārtībā šim nolūkam tiek atvēlētas 15 budžeta vietas sportistiem, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus konkrētā sporta veidā, kā arī guvuši labas sekmes mācībās vai studijās.

Nosacījumi kandidātiem

Kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • vismaz piecus gadus konkrēta komandu sporta veida spēlētājs;
  • Latvijas izlases kandidāts vai Latvijas izlases dalībnieks individuālajos sporta veidos;
  • vidējā atzīme – ne zemāka par septiņām ballēm iepriekšējā izglītības līmenī;
  • aktīva iesaistīšanās atbilstošo sporta federāciju rīkotajās aktivitātēs.

RTU īpašās budžeta vietas sportistiem varēs izmantot studijām koledžas līmeņa studiju programmās, kā arī bakalaura vai maģistra līmeņa studiju programmās. 

Informācija par studiju iespējām RTU.

Lai kandidētu uz RTU budžeta vietām, sportistiem līdz 25. jūnija plkst. 12.00 kopā ar iesniegumu jānosūta nolikumā norādīto dokumentu kopijas uz e-pastu sports@rtu.lv vai arī jānodod tās klātienē, ierodoties RTU Sporta centrā, Meža ielā 1A, Rīgā darba dienās plkst. 9.00–12.00 vai plkst. 16.00–20.00. Iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno arī motivācijas vēstule, kurā jāpamato, kāpēc kandidāts vēlas studēt RTU, minot sasniegumus sportā un dalību citās aktivitātēs.

Ja iesniegumu sūta e-pastā, tēmas (subject) ailē obligāti ir jānorāda, ka šis ir pieteikums RTU budžeta vietai sportistiem 2020./2021. studiju gadā.

Svarīgi atcerēties, ka obligāti ir jāiesniedz 11. klases liecības un 12. klases pirmā semestra liecības kopijas.

Dokumentu oriģināli jāuzrāda, ierodoties uz pārrunām, kas ar kandidātiem tiks organizētas 6. jūlijā plkst. 15.00–17.00 un 7. jūlijā plkst. 12.00–16.00 RTU centrālajā ēkā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 219. kabinetā. Uz pārrunām kandidāti tiks uzaicināti personīgi, katram par to paziņojot.

RTU budžeta vietu ieguvēji tiks paziņoti 10. jūlijā.

Vairāk informācijas ŠEIT

Foto: Pixabay.com