Federācija 22.03.2021 14:08

Parādi sevi ne tikai laukumā – kļūsti par handbola treneri, studējot LSPA

lspa-durvis

Pavasaris ir laiks, kad 12. klašu skolēniem jāpieņem lēmums par tālāko izglītību. Lai veiksmīgāk izdarītu izvēli, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) 23. martā, sākot no pulksten 12.00, visiem interesentiem piedāvā piedalīties tiešsaistes Atvērto durvju dienā, kas tiks organizēta attālināti ar ZOOM platformas starpniecību. Tiešraide tiks translēta arī LSPA YouTube un Facebook lapā. Pieteikties un uzdot interesējošos jautājumus var, rakstot e-pastā: infodienas2021@lspa.lv

Studējot LSPA bakalaura programmā “Sporta zinātne”, studentiem ir lieliska iespēja vienlaikus iegūt divas kvaifikācijas:

  • handbola vai cita sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā;
  • handbola vai cita sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs;
  • handbola vai cita sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists;
  • sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris) sporta jomā;
  • sporta skolotājs un rekreācijas speciālists.

Tāpat LSPA piedāvā iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”. Studējot šajā programmā, studenti jau divos gados var kļūt par handbola treneriem, iegūstot profesionālo kvalifikāciju “Sporta veida treneris”. Pēc šīs programmas absolvēšanas ir iespējams turpināt studijas izglītības programmā “Sporta zinātne”, kas jau dos papildu kvalifikāciju.

LSPA ir valstī vienīgā specializētā augstākās izglītības iestāde, kurā sagatavo plaša profila sporta speciālistus. Līdz ar to, ja skolēns savu turpmāko karjeru grib saistīt tieši ar sporta nozari, LSPA ir īstā vieta, kur iegūt zināšanas, lai kļūtu par augstākā līmeņa sporta speciālistu.

Atvērto durvju dienas programmā virtuālā formātā paredzēts tikties ar LSPA vadību, Akadēmijas studiju programmu vadītājiem un docētājiem. Tiks sniegta informācija par plānoto LSPA uzņemšanas kārtību 2021. gadā. Tā saskaņā ar COVID-19 situāciju var mainīties, ietekmējot pieteikšanās kārtību studijām LSPA un iestājpārbaudījumu norises formu, kas tiks saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām, kā arī ņemot vērā Valsts centralizēto eksāmenu norises un vidējo izglītību apliecinošo dokumentu saņemšanas kārtību un laiku.

Tiks sniegta arī informācija par valsts budžeta vietām, stipendijām, kā arī studiju iespējām un mācību norises kārtību bakalaura, maģistra, akadēmiskā doktora un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kā arī par tajās iegūstamajām kvalifikācijām un citām iespējām.

LSPA īpaši atbalsta arī augstas klases sportistus, kuri Sporta akadēmijā var studēt pēc individuāla mācību plāna, kas paredz iespēju studiju programmu apgūt ilgākā laika posmā nekā to nosaka studiju nolikums. Tas tiek darīts, lai pēc aktīvo sporta gaitu beigām Latvijas sportisti ar savu pieredzi un zināšanām paliek nozarē un nodod tās tālāk jaunajiem sporta talantiem.

Šovasar LSPA plāno uzņemt studentus divās profesionālā bakalaura izglītības programmās studijām klātienē un neklātienē “Sporta zinātnē” (ir valsts apmaksātas budžeta vietas klātienes studijām) un studijām klātienē un nepilna laika klātienē “Fizioterapijā” (studijas tikai par maksu).

Tāpat uzņemšanu organizēs divās profesionālā maģistra studiju programmās: “Sporta zinātne” ar specialitāti sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā, rekreācijas speciālists vai sporta veida vecākais treneris un „Veselības aprūpes speciālists sportā” ar specializācijas virzieniem „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”. Maģistrantūras studijām ir valsts apmaksātas budžeta vietas.

Vasarā notiks reflektantu dokumentu pieņemšana arī 1. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā „Izglītības un sporta darba speciālists”, kas divos studiju gados piedāvā iegūt sporta veida trenera kvalifikāciju. Programmā ir valsts budžeta apmaksātas vietas.

LSPA ir arī vienīgā augstskola Latvijā, kas īsteno studijas akadēmiskajā doktora studiju programmā “Sporta zinātne”, un šovasar uzņems jaunos doktorantus. Programmā ir valsts budžeta apmaksātas vietas.