Izlases Vīriešu izlase 07.04.2020 16:17

Par situāciju Latvijas handbolā Covid-19 ārkārtas situācijas laikā

1586265477.jpeg

Š.g. 1. aprīlī attālinātas saziņas apstākļos notika LHF padomes paplašinātā sēde, kurā piedalījās LHF prezidents M. Bičevskis, LHF viceprezidents A. Spridzāns, LHF ģenerālsekretārs G. Ciematnieks, LHF padomes locekļi Z. Mickus, J. Strautnieks un J. Žīdens, kā arī klāt pieaicinātie LKSSA izpilddirektors K. Gorkšs, LHF nacionālo izlašu direktors R. Līcis un LHF sacensību direktors E. Žabko. 

Sanāksmē tika izdiskutētas aktualitātes un pieņemti lēmumi, kas ir būtiski visai Latvijas handbola sabiedrībai šajos ārkārtas situācijas apstākļos. Galvenās tēzes un vadlīnijas ar šīs vēstules palīdzību vēlamies nodot arī visiem Latvijas handbola sabiedrības cilvēkiem, jo šis posms mūsu sporta veidam ir liels izaicinājums, lai pēc krīzes gan vietējā mērogā, gan starptautiskajā apritē varētu atgriezties ar iepriekšējo jaudu un gatavību realizēt veicamos uzdevumus.

Par Latvijas čempionātiem. Svarīgākie lēmumi jau ir paziņoti sabiedrībai, proti, padomes locekļi, kas piedalījās sēdē, vienbalsīgi nolēma atbalstīt Sacensību komisijas vienu no priekšlikumiem izbeigt Latvijas čempionātu bez vietu sadales.

Tāpat tika izdiskutētas visas ar čempionāta noslēgšanu saistītās finanšu lietas, prēmiju sadale un citi jautājumi, par kuriem Sacensību direktors sadarbībā ar katru klubu izrunās detaļas, jo katram klubam ir atšķirīgs neizspēlēto spēļu skaits, kā arī dažāda situācija ar dalības maksas nomaksu. Ģenerālsekretārs informēja, ka ir arī jau nofiksēta situācija ar ģenerālsponsoru. Proti, no plānotā finansējuma nesaņemsim tikai 1/4 daļu, jo nenotiks atbilstošs spēļu apjoms, nenodrošinot attiecīgu reklāmas apjomu, bet pārējo esam saņēmuši. Tas mums ļaus izmaksāt plānotās prēmijas klubiem par aktivitātēm pilnā apjomā.

Par jauniešiem vēl nav formāla lēmuma. Tas būs atkarīgs no tā, kā tiks organizēts atlikušais mācību gads, un gala lēmums nāks no IZM. 

Latvijas Handbola federācija savu ikdienas darbu organizē atbilstoši situācijai, proti, ārkārtas stāvokļa periodā strādājam ārkārtas režīmā, attiecīgi arī administrācijai tā ir jauna pieredze, kas noteikti noderēs jau pie uzkrātās pieredzes. Gribam uzsvērt, ka federācijas darbs nav apturēts un dīkstāve nevar būt, jo praktiski katru dienu mainās pasaules kārtība un mums operatīvi tai ir jāpakārtojas. Dīkstāve ietekmētu arī LHF nākamos lielos izaicinājumus, proti, vīriešu nacionālās izlases dalību pasaules čempionāta izslēgšanas spēlēs, Eiropas junioru čempionāta organizēšanu Rīgā, kā arī jaunatnes un junioru izlašu startus gaidāmajos finālturnīros. 

Operatīvajā darbā katru dienu esam kontaktā gan ar starptautiskajām, gan Latvijā vadošajām sporta organizācijām, lai kopā pieņemtu visus svarīgos lēmumus. Pēdējo gadu griezumā esam pierādījuši, ka varam būt konkurētspējīgi ar to resursu, kas mums ir stipri ierobežots, pie tam tas neliedza 2019. gadā aizvadīt vienu no labākajām sezonām Latvijas handbola vēsturē. Šis brīdis var būt izšķirošs mūsu sporta veidam, lai turpinātu augšupeju, un arī turpmāk mēs varētu lepoties ar mūsu sportistu individuālajiem un komandu sasniegumiem. Mēs esam komandu sporta veids un šobrīd esam Latvijas sportā šīs nominācijas turētājs – gada komanda! Tāpēc aicinām ikvienam šo pagodinājumu mūsu sporta veidā nēsāt ar godu un lepnumu un visiem kopā veidot Latvijas handbolu kā patiešām spēcīgu komandu.

Ārkārtas situācijas apstākļos sadarbībā ar LKSSA esam panākuši, ka sporta nozare ir iekļauta aizsargājamo nozaru sarakstā, kā arī ir skaidrs regulējums, kā pašnodarbinātām personām (piemēram sportistiem, tiesnešiem, treneriem) vai klubu algotajiem treneriem ir iespēja saņemt dīkstāves pabalstu. Katram klubam ir jāizvērtē šī situācija. Ja nepieciešams, konsultējoties ar ģenerālsekretāru, jāsniedz lūgumi VID par dīkstāves pabalstu saņemšanu. 

Latvijas Handbola federācija ir lūgusi VID piešķirt dīkstāves pabalstus darbiniekiem, kas nestrādā vairākos darbos. Esam izvērtējuši visu darbinieku saglabāšanas iespēju administrācijā, un, ja tiks saglabāti dīkstāves pabalsti, šobrīd spēsim palikt pilnā sastāvā, lai arī ar samazinātiem atalgojumiem.

Sadarbībā un aktīvā komunikācijā ar IZM un Severa kungu esam vienojušies par valsts dotācijas saglabāšanu neskartā apjomā, ar iespēju precizēt pasākumu sarakstu, kam tā tiks veltīta. LHF prezidents, kā Latvijas Sporta federāciju padomes loceklis, ir iniciējis LSFP lēmumu paredzēt lielāku proporciju izdevumus šogad paredzēt citiem izdevumiem, nevis pašai sacensību organizēšanai. Dotajā brīdi jāsaka, ka nevienas starptautiska mēroga sacensības netiek atceltas, bet gan tiek mainīti norises datumi.

Nezināmo faktoru ir ļoti daudz, un tie nemitīgi mainās, tāpēc strādājam pēc operatīvās plānošanas metodēm un cenšamies pieņemt adekvātus risinājumus, balstoties uz jaunāko informāciju, ko regulāri saņemam gan no LR IZM, LSFP un LKSSA, gan no starptautiskajiem partneriem IHF un EHF. 

Tāpat regulāri tiek uzturēta komunikācija ar Latvijas izlases spēlētājiem – gan tiem, kuri joprojām atrodas ārvalstīs, gan tiem, kuri ir Latvijā. Visu izlašu treneri tiek informēti par jaunāko un aktuālāko informāciju, jo pašlaik nepieciešama daudzu līmeņu plānošana.

Latvijas handbola sabiedrība nav skaitliski ļoti liela, tāpēc ir svarīgi apzināties, ka mūsdienu konkurences apstākļos noturēt un uzlabot savas pozīcijas var tikai tad, ja spēsim strādāt vienoti un motivēti. Nav jābaidās no kritikas un viedokļu dažādības, bet problēmu risinājumi jāmeklē korekti, izsvērti un cienot citu cilvēku ieguldīto darbu.

LHF vēlas patiekt lielu paldies visiem, kas iesaistās un sadarbojas handbola procesos šajā grūtajā laikā. Šonedēļ un nākamnedēļ LHF Biedriem organizēsim vairākas sanāksmes tiešsaistes režīmā! Lai visiem veselība un izturība!