Izlases 16.06.2020 14:38

LHF ikgadējā kopsapulce notiks 14. jūlijā

1592307489.jpg

Ar šo rakstisko uzaicinājumu informējam biedrības "Latvijas Handbola federācija" (turpmāk – LHF) Biedrus, ka saskaņā ar LHF Padomes lēmumu, 2020. gada 14. jūlijā tiek sasaukta LHF biedru ikgadējā kopsapulce.

Ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas un piesardzības pasākumus, LHF ikgadējā kopsapulcē varēs piedalīties katra biedra 1 pilnvarots pārstāvis. Kopsapulces laikā aicinām ievērot 2 metru distanci un visas higiēnas prasības.

Kopsapulce notiks: Ceturdien, 2020. gada 14.jūlijā, plkst. 16.00
(reģistrācija no plkst. 15.30).
Kopsapulces norises vieta: Mercure Hotel, Elizabetes iela 101, Centra
rajons, Rīga, LV-1050, 1.stāvā

1. Uzaicinājums ar LHF ikgadējās kopsapulces darba kārtības projektu.
2. LHF biedra delegāta veidlapa.

Saskaņā ar LHF statūtu 8.1.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un goda biedri. LHF aicina attiecīgās Biedrības vienu pilnvaroto ar lēmējtiesībām pārstāvēt LHF kopsapulcē 14.07.2020. Tas nozīmē, ka tiem delegātiem, kuriem nav atsevišķās pārstāvības tiesības, noteikti ir jāiesniedz LHF delegāta veidlapas oriģināls vai citas pilnvaras oriģināls, kuru parakstījusi attiecīgās Biedrības paraksttiesīgā  persona ar atsevišķas pārstāvības tiesībām.

Ja Biedrības delegāta veidlapas oriģināls vai citas pilnvaras oriģināls uz kopsapulci netiks iesniegts, tad attiecīgais delegāts nevarēs piedalīties balsošanā.

Lūdzam līdz 2020. gada 29. jūnijam apstiprināt dalību LHF kopsapulcē, nosūtot delegāta veidlapu uz LHF e-pastu: info@handball.lv