Jaunatne 08.09.2021 10:05

LATVIJAS KAUSS HANDBOLĀ JAUNIEŠIEM 2021

LV kauss foto (1).v1

Latvijas Handbola federācija informē, ka 2021. gada 18. un 19. septembrī, Salaspilī – Salaspils sporta namā (Smilšu iela 1, Salaspils, LV-2169) un Salaspils Sporta skolā (Līvzemes iela 22, Salaspils, LV-2169) norisināsies Latvijas Kauss handbolā jauniešiem. Dalība sacensībās bez maksas. Sacensībās drīkst piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri izpilda nolikuma 9.1 punktu: ‘’Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs’’. Par šī punkta kontroli atbild komandas pārstāvji un tiem ir pieejami visu komandu dalībnieku sadarbspējīgi sertifikāti. Sacensības attiecīgajā grupā norisinās, ja piesakās vismaz trīs komandas, bet ne vairāk kā sešas komandas. Gadījumā, ja tiks saņemts lielāks komandu pieteikumu skaits – komandas tiks reģistrētas dalībai turnīram hronoloģiskā secībā. Komandu skaits attiecīgajā grupā var tikt palielināts, ja attiecīgi kādā citā grupā piesakās mazāks dalībnieku skaits.

Sacensības notiks šādās vecuma grupās (2021. gada vecuma grupas):
JAUNIETES
– 2007. gadā dzimušās meitenes (U–14),
– 2008. gadā dzimušās meitenes (U-13),
– 2009. gadā dzimušās meitenes un jaunākas (U-12)

JAUNIEŠI
– 2007. gadā dzimušie zēni (U–14),
– 2008. gadā dzimušie zēni (U-13),
– 2009. gadā dzimušie zēni un jaunāki (U-12)

Komandas sastāvā 14 spēlētāji + 2 oficiālie pārstāvji (komandā kopā ne vairāk kā 16 personas). Spēlētājiem jābūt vienādām spēļu formām/krekliem.

Pieteikšanās
Pieteikties sacensībām var līdz gada 14. septembra plkst. 18.00. aizpildot online formu: https://forms.gle/8vtEvkitE3QJsMKA9. Uz katru saņemto pieteikumu saņemsiet elektronisku apstiprinājumu uz norādīto e-pastu. Komandas dalībnieku sastāvi jāpiesaka elektroniski līdz gada 16. septembra plkst. 18.00.
Komandas dalībnieku reģistrācija norisināsAdmin – Handball (https://sys.handball.lv/login), tāpat, kā reģistrējot jaunatnes komandas dalībniekus.

Sacensību nolikums