Federācija 11.03.2021 21:10

Latvijas handbola veterānam Valērijam Jaškinam 70 gadu jubileja

picture

Iespējams, daudzi handbola sabiedrības locekļi gribētu likt vienādības zīmi Latvijas handbola attīstībai ar Valērija Jaškina vārdu. Viņš ir viens no Latvijas handbola veterāniem, kas ir bijis tieši atbildīgs par handbola izaugsmi Latvijā, veicinot to jau no pašiem pirmsākumiem un veltot tam teju visu darba mūžu. Jāatzīmē, ka Valērija darba gaitas vēl aizvien aktīvi turpinās handbola labā un, cerams, tā būs vēl daudzus gadus.  

Valērijs ir bijis gan handbola spēlētājs, gan tiesnesis, strādājot pārī ar nelaiķi Valdi Kublačovu un vēlāk ar Ilmāru Kazenieku. Tāpat viņš ir bijis arī delegāts, dodoties uz daudzām spēlēm Čempionu līgā un pat pārstāvot “Final 4” spēles. 

Latvijas Handbola federācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā oficiāli tika ierakstīta 1993. gada maijā, taču darbs pie tās izveides sākās agrāk. Arī Valērijs ņēma aktīvu dalību federācijas izveidē un pēc tās dibināšanas kļuva par pirmo ģenerālsekretāru. 

Ilgus gadus strādājot Latvijas Handbola federācijā, Valērijs ir ieņēmis dažādus amatus. Viņš ir bijis gan ģenerālsekretārs, gan izpilddirektors, kā arī šobrīd turpina darboties, attīstot Latvijas handbola starptautiskās attiecības. Šī brīža pozīcija ir likumsakarīga, jo Valēriju pazīst ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas handbola sabiedrībā. Eiropas Handbola federācija tika dibināta 1991. gadā, un jau kopš tā laika Valērijs ir ar to aktīvi sadarbojies, lai attīstītu Latvijas handbolu kā nacionālā tā starptautiskā līmenī. 

Bijušais Latvijas Handbola federācijas prezidents Harijs Čebrikovs par Valēriju: “Viņš ir ļoti pedantisks cilvēks vislabākajā nozīmē. Valērijs visu pieraksta, viņam ir saglabāti visi rezultāti, viņš seko līdz tam, lai federācijai saglabātos informācija par visām spēlēm. Tieši viņa attieksme pret darbu ļauj viņam perfekti izpildīt uzticētos uzdevumus. Manuprāt, arī esošajam federācijas sastāvam bez Valērija būtu grūti darboties, un tas tikai pierāda viņa nozīmi Latvijas handbolā.”

Atskatoties uz Valērija ieguldījumu handbola attīstībā, pateicību izsaka Latvijas Handbola federācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis: “Sakot milzīgu paldies, es gribētu Valērijam apliecināt vislielāko cieņu un izteikt visdziļāko apbrīnu par viņa dāvāto darba mūžu un ieguldījumu Latvijas handbola attīstībā, kuram Valērijs ir ne tikai licis pamatus, viedojot federāciju no tās pirmsākumiem, bet arī to attīstījis turpmākajos darba gados, ar degsmi veicot visdažādākos pienākumus. Visa handbola saime zina un ciena Valēriju, tāpēc vēlreiz mūsu visu vārdā pasakos un vēlu veselību, enerģiju un prieku, lai arī turpmāk kopīgi lepotos par paveikto un sasniegto Latvijas handbolā!” 

Arī Latvijas Handbola federācijas ģenerālsekrētārs Normunds Blome akcentē Valērija visaptverošās zināšanas par handbolu: “Es federāciju bez Valērija nevaru iedomāties. Viņš ir mūsu savienojošais mezgls, saite starp visiem, kas saistīti ar handbolu. Es mēdzu teikt, ka Valērijs ir mūsu “enciklopēdija”, kurš zina visu par un ap handbolu. Viņš ilgu gadu gaitā ir veidojis Latvijas handbolu, un arī šobrīd ar savām zināšanām un kontaktiem turpina to darīt, lai mēs spētu sasniegt augstākos mērķus. Paldies, Valērij, Tev par to no kolektīva un arī no manis personīgi!”