Federācija 04.06.2021 13:51

Latvijas Handbola federācijas kopsapulce

LOGO.v2

Šā gada 18. jūnijā norisināsies Latvijas Handbola federācijas (LHF) kopsapulce.

Norises datums: 2021.gada 18.jūnijs
Laiks: 16.00 – 19.00
Kopsapulces norises vieta: Zoom platforma.
Darba kārtības projekts.

 1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana;
 2. Ziņojums par klātesošo biedru (delegātu) skaitu;
 3. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana:
  3.1. Kopsapulces sekretariāta apstiprināšana
  3.2. Darba reglamenta apstiprināšana
 4. LHF prezidenta uzruna;
 5. Balsojums par grozījumiem LHF statūtos;
 6. LHF prezidenta M.Bičevska ziņojums, LHF ģenerālsekretāra N.Blomes ziņojums,
  2020.gada budžeta pārskats;
 7. LHF revidenta ziņojums;
 8. LHF ģenerālsekretāra N.Blomes, LHF 2021.gada budžeta apstiprināšana;
 9. Debates par ziņojumiem, LHF 2020.gada budžeta pārskatu un 2021.gada budžetu;
 10. Ziņojumu, LHF 2020.gada pārskata un 2021.gada budžeta apstiprināšana;
 11. Citi;