Federācija 24.12.2021 11:11

Latvijas Handbola federācija sveic svētkos!

LHF_Ziemassvetki_Apsveikums kopija kopija

Mēness balts pa gaisu slīd,
Zvaigznes zaigodamas spīd.
Ziemassvētku vakars jauks,
Sniegā tīti mežs un lauks.
Miers klāj lejas, pakalnus,
Mīļā ciemā braucu es,
Zvaniņš jautri, dzidri skan
Un tik saldi, saldi man.
Viss, kas skumdinājis, gaist,
Maigas jūsmas krūtīs gaist.
Sirdi glāsta mīļums liegs,
Dvēselē plaukst laime, prieks.
/Vilis Plūdonis/

Sirsnīgus, mierīgus un garšīgus Ziemassvētkus!