Federācija 16.12.2020 07:11

Kļūsti par handbola treneri; attālinātās un klātienes apmācības sāksies jau janvārī

1608095516.jpg

Latvijas Treneru tālākizglītības centrs no 2021. gada 4. janvāra sāks uzņemšanu C kategorijas sporta speciālistu programmā. Šo apmācību laikā ir iespēja kļūt par sertificētu handbola treneri. 

Programma paredzēta sporta speciālistiem un citiem interesentiem, kuriem nav augstākās izglītības sportā, bet kuri vēlas sākt vai turpināt darbu par sporta treneri. Latvijas Treneru tālākizglītības centrs šajā programmā nodrošina mūsdienīgu sporta izglītību, sniedzot iespēju gūt zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem.

 

 

Plašāks apraksts par programmu

Mācību sākums: 2021. gada 15. janvārī.

Uzņemšana: no 2021. gada 4. janvāra līdz 13. janvārim.

Mācību ilgums: 6 mēneši.

Mācību laiks: piektdienas un sestdienas, plkst. 9.30–15.30.

Mācību maksa: 800 EUR (mācību maksu var dalīt vairākos maksājumos (līdz 6) – kopējā summa nemainās).

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība un pieredze izvēlētajā sporta veidā.

Mācību norises vieta: Brīvības gatve 333, Rīga (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Mācību forma: teorētiskās lekcijas, kuras pieejamas arī video formātā internetā visu mācību laiku.

Mācību noslēgums: 2021. gada jūnijs.

 

 

Mācību priekšmeti:

 • Anatomija;

 • Sporta fizioloģija;

 • Sporta psiholoģija;

 • Sporta pedagoģija;

 • Sporta treniņu teorija;

 • Sporta medicīna;

 • Sportistu uzturs;

 • Trenera prakses projekta izstrāde izvēlētajā sporta veidā.

 

 

Mācoties Latvijas Treneru tālākizglītības centrā, Jūs:

 • iegūsiet zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem;

 • saņemsiet katras lekcijas prezentācijas un izdales materiālus;

 • varēsiet piekļūt mācību materiāliem, vērtējumiem un veiktajiem maksājumiem elektroniski –  izglītības vadības sistēmā;

 • varēsiet brīvi izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;

 • iegūsiet prasmes plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās fiziskās īpašības u.c.;

 • iegūsiet jaunus kontaktus, kas noderēs trenera darbā;

 • ērti nokļūsiet uz mācībām, jo ir ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu;

 • absolvējot mācības, saņemsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, kas nepieciešama, lai kārtotu C kategorijas eksāmenu un kļūtu par sertificētu treneri.

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • jāuzrāda pase vai ID;

 • jāuzrāda vismaz vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestāts, sekmju izraksts (Jums jāņem līdzi orģināls, kas uz vietas tiks nokopēts);

 • iesniegums (tiks iedota veidlapa).

Kontakti uzziņām: birojs@treneruizglitiba.lv, 67556734, 26196486.

Biedrības „Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” C kategorijas sporta speciālistu programma paredzēta sporta speciālistiem un citiem interesentiem, kuriem nav augstākās izglītības sportā, bet kuri vēlas uzsākt vai turpināt darbu par sporta treneri, saskaņā ar 2010. gada 26. janvāra MK noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām".

Biedrība "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" ir akreditēta izglītības iestāde, kuras C kategorijas sporta speciālistu programma ir licencēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un kvalitātes valsts dienestā 2019. gadā.