Izlases 12.03.2020 14:46

26. martā tiek sasaukta LHF biedru ikgadējā kopsapulce

1584017194.jpg

Ar šo rakstisko uzaicinājumu informējam biedrības "Latvijas Handbola federācija" (turpmāk – LHF) Biedrus, ka saskaņā ar LHF Padomes lēmumu, 2020. gada 26. martā tiek sasaukta LHF biedru ikgadējā kopsapulce.

Kopsapulce notiks: Ceturdien, 2020. gada 26. martā, plkst. 16.00
(reģistrācija no plkst. 15.30).
Kopsapulces norises vieta: Mercure Hotel, Elizabetes iela 101, Centra
rajons, Rīga, LV-1050, 1.stāvā

1. Uzaicinājums ar LHF ikgadējās kopsapulces darba kārtības projektu.
2. LHF biedra delegāta veidlapa.

Papildus.
Līdz 20.03.2020 tik izsūtīts LHF Statūtu grozījumu (redakciju) labojuma projekts un 2019.g. LHF darbības un budžeta pārskats.

Lūdzam līdz 2020. gada 22. martam apstiprināt dalību kopsapulcē, nosūtot delegāta veidlapu uz e-pastu: info@handball.lv