Jaunatne 14.10.2019 21:00

15. novembrī notiks 73. Latvijas skolēnu spartakiāde mini handbolā

rokjene.png

Latvijas Skolu sporta federācija un Latvijas Handbola federācija (LHF) 15. novembrī organizēs Latvijas skolēnu spartakiādi minihandbolā. LHF publicē sacensību nolikumu un visu nepieciešamo informāciju, lai sekmīgi pieteiktos sacensībām. 

Sacensību nolikums un informācija par pieteikšanos

Sacensībās piedalās vispārizglītojošo skolu viena vai vairākas komandas zēniem  un meitenēm atsevišķās vecuma grupās:
2007. g.dz. meitenes un zēni
2008. g.dz. meitenes un zēni,
2009. g.dz. meitenes un zēni

Komandas sastāvā 7 spēlētāji. Spēlētājiem jābūt vienādām spēļu formām. Numuri uz formām nav obligāti.

Sacensību izspēles kārtība tiks noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita. Turnīrā par uzvaru tiek piešķirti 3 punkti, par neizšķirtu 2 punkti par zaudējumu 1, par neierašanos uz spēli – 0 punkti Komandu izcīnītās vietas tiks noteiktas pēc iegūto punktu skaita.

Iepriekšējais vārdiskais pieteikums līdz 2019.gada 11.novembrim ieskaitot nosūtīt elektroniski galvenajai sekretārei Gita Pērkone tel.29443630, e-pasts gitaperkone@inbox.lv, ar norādi Latvijas Skolēnu 73. spartakiāde mini handbolā. Oriģinālos pieteikumus jāiesniedz sacensību dienā – 15.11. līdz plkst. 10:00.

Sacensības organizē Latvijas Skolu sporta federācija (turpmāk LSSF) sadarbībā ar Dobeles sporta skolu un Latvijas Handbola federāciju.