Federācija 16.03.2022 10:26

Latvijas Handbola federācijas biedru sapulce

DSC_0416

Latvijas Handbols federācija informē, ka ikgadējā LHF biedru sapulce norisināsies 2022.gada 25.martā. 
Laiks: 16.00 – 19.00
Kopsapulces norises vieta: VEF Rija Hotel, Brīvības gatve 199c, Rīga

Kopsapulces darba kārtības projekts:

 1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana;
 2. Ziņojums par klātesošo biedru (delegātu) skaitu;
 3. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana:
  3.1. Kopsapulces sekretariāta apstiprināšana
  3.2.Darba reglamenta apstiprināšana
 4. LHF prezidenta uzruna;
 5. LHF prezidentes I.Asares pārskats par iepriekšējo darbības periodu;
 6. LHF padomes pārskats par iepriekšējo darbības periodu
 7. LHF komisijas priekšsēdētāju atskaites par 2021.gada pārskatu;
 8. LHF ģenerālsekretāres L.Bīriņas ziņojums par 2021.gada pārskatu;
 9. LHF revidenta ziņojums un pārskats par 2021.gada budžeta izpildi;
 10. LHF 2022.gada budžeta projekts;
 11. LHF prezidentes I.Asares ziņojums par 2022.gada prioritātēm;
 12. Citi
  12.1. Par atalgojuma noteikšanu biedrības prezidentam