Latvijas čempionātu dokumenti

Reģistrācijas apstiprinājums

Kolektīvā biedra pieteikuma veidlapa

Komandas pieteikums

Papildpieteikums

Atļauja par pāreju

Pilnvara par paraksta tiesībām

Latvijas čempionāta spēļu procedūra

Vīriešu spēlētāju reitings (2019./2020.) 

Sieviešu spēlētāju reitings (2019./2020.)

NOTEIKUMI PAR “COVID-19” IZPLATĪBAS MAZINĀŠANU