Dokumenti


BUDŽETA PLĀNS 2019


PLĀNOTO IZDEVUMU TĀME (2017)


BUDŽETS (2016)


GADA PĀRSKATS (2021)


GADA PĀRSKATS (2018)


GADA PĀRSKATS (2016)

DARBĪBAS PĀRSKATS UN TURPMĀKĀS DARBĪBAS PLĀNS (2016)


GADA PĀRSKATS (2015)


GADA PĀRSKATS (2014)