Dokumenti


BUDŽETA PLĀNS 2019


PLĀNOTO IZDEVUMU TĀME (2017)


BUDŽETS (2016)


GADA PĀRSKATS (2018)


GADA PĀRSKATS (2016)

DARBĪBAS PĀRSKATS UN TURPMĀKĀS DARBĪBAS PLĀNS (2016)


GADA PĀRSKATS (2015)


GADA PĀRSKATS (2014)